Сайт методиста  
    Левітової 
   Олени Миколаївни

Субота, 17.11.2018, 09:55

Ви увійшли як Гість 
Головна | Блог | Мій профіль | Реєстрація | Вихід | Вхід
Меню сайту

Форма входу

Категорії розділу
Постійно діючі семінари [11]
Міжшкільний факультатив [1]
Головна » 2011 » Грудень » 16 » "Постійно діючий семінар для вчителів музики"
10:32
"Постійно діючий семінар для вчителів музики"

Шановні колеги!

Вітаю Вас з днем Святого Миколая!


Хай Миколай у вишиванці
Розбудить подарунком вранці
І принесе у Вашу хату
Добробут, радості багато.
Розбудить приспані надії,
Зернятко щастя хай посіє.
Зігріє гумором, любов'ю,
І принесе для всіх здоров'я!!!!

Бажаю Вам творчого натхнення, позитивних емоцій та активної  участі у нашому дистанційному семінарі з музичного мистецтва!

Тема семінару:

"Застосування інтерактивних технологій та методів навчання на уроках музики"

Мета заняття: 
- впровадження дистанційних технологій в професійну діяльність учителя; 
- ознайомлення учасників семінару з інноваційними підходами до викладання музики в загальноосвітніх закладах.

Завдання: 
-поширити обізнаність учасників семінару про інноваційні технологій викладання музики;
-актуалізувати свідоме, ефективне оволодіння вчителями інноваційними методами та прийомами навчання через практичну діяльність педагогів; 
-розвивати у учасників семінару соціальну, комунікативну та інформаційну компетенції.


Методичні рекомендації щодо участі в дистанційному семінарі: 
1. Ознайомтеся з матеріалами мотиваційного та теоретичного блоків семінару та виконайте практичне завдання.
2. Не забудьте зареєструватися на семінарі, залишивши коментар на сторінці семінару (у полі – «ім’я» введіть П.І.Б. та назву школи, напишіть коментар, введіть запропонований код) 

Ключові слова: інноваційне навчання, інтерактивні технологій, інтерактивна вправа

Глосарій: «Короткий термінологічний словник з інноваційних педагогічних технологій»

ІННОВАЦІЙНЕ НАВЧАННЯ - зорієнтована на динамічні зміни в навколишньому світі навчальна діяльність, що ґрунтується на оригінальних методиках розвитку різних форм мислення, творчих здібностей, соціально-адаптаційних можливостях особистості.

Структура семінару:
1. Мотиваційний блок
2. Інформаційний блок
3. Практичний блок
4. Рефлексійний блок


1. Мотиваційний блок
    Сьогодні, коли перебудовується традиційна система загальної освіти і кожна школа шукає своє "обличчя”, дуже важливо в гонитві за модними напрямами у навчанні не втратити головне – людину, особистість, яка не тільки має знання у галузі економіки і техніки, а й здатна розуміти і відчувати прекрасне, а це означає розуміти і співпереживати іншим людям. Кожний шкільний предмет має свою специфіку. Головним завданням одних – озброїти учнів науковими знаннями, інших – допомогти оволодіти певними способами діяльності. А є предмет – основна мета якого визначається в дидактиці як "формування досвіду емоційно-цінних відносин”. Це предмет – музика.
    Вчителі і керівники шкіл ставляться до цього предмету по-різному – залежно від своєї компетентності та рівня педагогічної культури. Вважають часто цей предмет легким і другорядним. Так вважають і більшість батьків учнів. Таке поціновування музики виховує в наших дітей однобічне розуміння музики, при якому вона сприймається лише як розвага. В шкільній практиці ми спостерігаємо і цілком протилежне явище, тобто і адміністрація школи і вчителі ставляться до уроку музики як до серйозної наукової дисципліни, де від учителя музики вимагається точне дотримання навчальної програми. Однак, музика, як вид мистецтва, надто різнопланова, бо крім розважальної функції, їй властиві і пізнавальна, і виховна і комунікативна функції. А найголовніше те, що музика є науковою дисципліною, бо готують з учнів музикознавців – теоретиків.
    Як же проводити уроки музики, щоб вони були різноплановими, цікавими, корисними і цілком демократичними?
Таким чином, потреби суспільства до сучасного рівня сприймання музичного мистецтва, як предмету, однобічне розуміння музики при якому вона сприймається лише як розвага, з одного боку, та ставлення вчителів до уроку музичного мистецтва як до серйозної наукової дисципліни, де від учителя музики вимагається точне дотримання навчальної програми, з іншого, зумовили вибір теми запропонованого семінару: «Застосування інтерактивних технологій та методів навчання на уроках музики».
  Отже, завдання семінару :
1. На основі аналізу психолого-педагогічної літератури уточнити суть понять «інтерактивне навчання», «інтерактивні технології»
2. Проаналізувати рівень, шляхи та умови використання інтерактивних форм в навчальному процесі при вивченні музичного мистецтва в загальноосвітній школі.
3. Виявити рівень взаємозв’язку використання інтерактивних технологій при вивченні музичного мистецтва та розвитку пізнавального інтересу до цієї навчальної дисципліни.
4. Розробити конкретний зміст і технології використання інтерактивних форм при вивченні музичного мистецтва та експериментально з’ясувати їх педагогічну ефективність.

2. Інформаційний блок 

Інтерактивні технології

Автор-розробник — О.Пометун, Л.Пироженко.

Суть. Інтерактивне навчання ґрунтується на концептуальній ідеї співробітництва, взаємо-навчання. Автори зазначають, що процес пізнання відбувається за умови постійної, активної взаємодії всіх учнів. Залежно від мети уроку, форм органі¬зації навчальної діяльності, використовуються ін¬терактивні технології кооперативного, колективно-групового навчання, ситуативного моделювання, опрацювання дискусійних питань. Деякі локальні технології використовуються на будь-якому етапі традиційного уроку, трансформуючи його в інтерактивний.

Структура технологічного інтерактивного уроку представлена такими етапами.

 • Мотивація: фокусується увага учнів (або учасників заходу) на проблемі, робиться спроба викликати інтерес до теми, що обговорюється. Прийомами навчання можуть бути запитання, цитати, коротка історія, невеличке завдання, розминка тощо. Етап займає не більше 5 % часу заняття.
 • Оголошення, представлення теми та очікуваних навчальних результатів. Він забезпечує розуміння учнями (учасниками) змісту їхньої діяльності, тобто того, чого вони повинні досягти в результаті уроку (заходу), і що від них очікує вчитель, викладач. Також доцільно залучити до визначення передбачуваних результатів усіх учасників заняття або заходу. На це витрачається приблизно 5 % часу.
 • Надання необхідної інформації. Під час його реалізації важливо дати учням (учасникам) достатньо інформації для того, щоб на її основі виконувати практичні завдання. Це може бути міні-лекція, читання роздавального матеріалу, виконання домашнього завдання. Для економії часу та максимального ефекту уроку можна подавати інформацію в письмовому вигляді для попереднього (домашнього) вивчення. Витрачається приблизно 10 % часу заняття.
 • Інтерактивна вправа, яка вважається центральною частиною заняття (заходу). Вона охоплює не більше 60 % часу, що відводиться на практичне освоєння матеріалу, досягнення поставлених цілей уроку.

Послідовність проведення інтерактивної вправи:

 •  інструктування — вчитель розповідає учасникам про цілі вправи, правила, послідовність дій і кількість часу на виконання завдань; запитує, чи все зрозуміло учасникам;
 • об'єднання в групи і/або розподіл ролей;
 • виконання завдання, за якого вчитель виступає як організатор, помічник, ведучий дискусії, намагаючись надати учасникам максимум можливостей для самостійної роботи й навчання у співробітництві один з одним;
 • презентація результатів виконання вправи.
 • Підбиття підсумків, оцінювання результатів уроку. На цьому етапі передбачаєтеся рефлексія, усвідомлення того, що зроблено на занятті (заході), чи досягнуто поставлених цілей, як можна застосувати отримане в майбутньому. Останній етап бажано проводити у формі запитань: що нового дізналися; якими навичкам оволоділи; чи може це бути корисним у житті. Слід обговорити питання щодо проведення самого уроку: що було найбільш вдалим; що не сподобалося; що потрібно змінити в майбутньому. Важливо, щоб самі учні (учасники) змогли сформулювати відповіді на всі запитання. Для підбиття підсумків бажано від¬вести до 20 % часу уроку (заходу).

Інтерактивні технології (мозковий штурм, «займи позицію», розігрування ситуацій у ролях, ток-шоу тощо) активно використовуються у виховній роботі зі школярами.

Прогнозовані результати: 
  активізація пізнавальної діяльності всіх учнів, формування вмінь і навичок, ціннісно-смислових орієнтацій; 
  розвиток суб'єктності, мотивації до навчання.

Додатки:
• Стаття «Інноваційність у створенні сучасного уроку» (скачати статтю)
Класифікація інноваційних педагогічних технологій 
(скачати)
Зразки інтерактивних вправ 
(скачати)
Пам’ятки щодо використання інтерактивних технологій  
(скачати)
• Про впровадження інтерактивних педагогічних технологій та методів навчання в системі художньо-естетичної навчально-виховної роботи ДНЗ та ЗНЗ м. Києва
(скачати статтю)

3. Практичний блок
Підготувати методичну розробку уроку музики (клас і тема на вибір учителя відповідно до програмового матеріалу) з використанням інтерактивних технологій. Розробка повинна бути авторською!

Додатки:
Методична розробка та вимоги до неї

• Зразок методичної розробки уроку музики
(варіант 1), (варіант 2)
 Результати практичного заняття вислати до 27.01.2012 року. за адресою: golovina-lena@list.ru (або на електронному носії к.303 ІМЦ)

 4. Рефлексійний блок
  У сучасній педагогіці має місце багатоваріантність форм і методів інноваційного навчання, спрямованих на якісне засвоєння знань учнями, розвиток їх розумової діяльності, виявлення умінь та навичок критичного осмислення проблем, набуття досвіду самостійного опрацювання навчального матеріалу, пошукової роботи, набуття якостей, які стануть у нагоді в подальшому житті.

Пропонуємо до Вашої уваги низку питань з поданої проблеми. Ваші зауваження та пропозиції будуть корисними у нашій подальшій спільній праці.
       1. В умовах оновлення системи освіти, на думку науковців, вчителю необхідно орієнтуватися у широкому спектрі сучасних інноваційних технологій, ідей та напрямків роботи. 
          Як ви гадаєте, чи може педагог вважатися освіченим фахівцем без вивчення широкого арсеналу освітніх технологій?
       2. Поділіться думкою про сумісництво використання інноваційних технологій з класно-урочною системою.
       3. Останнім часом в практику шкіл активно впроваджується проектна технологія. 
           Чи цікавить Вас цей напрямок роботи?

Додаткова література:

 1. Виправ помилку вчителя. Інтерактивні методи навчання.// Шкільний світ.-Музика.-2009.-№9
 2. Інтерактивні технології навчання: Теорія, досвід: метод, посіб. Авт.-уклад.: О. Пометун, Л. Пироженко. - К.: А.П.Н., 2002. - 136 с.
 3. Навчання в дії: Як організувати підготовку вчителів до застосування інтеракт. технологій навчання: Метод, посіб. / А. Панченков, О. Пометун, Т. Ремех. - К.: АП.Н. - 72 с.
 4. Пометун О.І., Пироженко Л.В. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання. - К.: А.С.К., 2004. - 192 с.
 5. Олена Пометун «Енциклопедія інтерактивного навчання».-Київ.-2007.
 6. ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ - ТЕХНОЛОГІЇ СПІВПРАЦІ -http://kts-osvita.org.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=196&Itemid=87 
 7. Інтерактивні технології в особистісно зорієнтованій освіті -http://osvita.ua/school/technol/982 - 
 8. Інтегровані уроки з предметів естетичного циклу//Бібліотека «Шкільного світу»//Київ.-2006.
 9. Композиторы. Исполнители. Факты. Афоризмы. Инструменты. Словари. Проекты. http://www/classic-musik.ru/
 10. Музыкальное образование и уроки музыкального искусства в школах Украины. http://schoolmusic.narod.ru/index.html
 11. Пути совершенствования урока музики в школе. Статья. http://ipk.minsk.edy.by/sm.aspx?uid=134109
 12. Через забави до музичних зірок. Дидактичні ігри на уроках музичного мистецтва та позакласних заходах.//Шкільний світ.-Музика.-2009.-№8.-стор.18.

 Дякую вам за співпрацю!

Бонус для учасників дистанційного семінару: шаблони для новорічних листів

        


        

Категорія: Постійно діючі семінари | Переглядів: 6178 | Додав: Lenchiksun | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 181 2 »
1 Олена Миколаївна Левітова, методист ІМЦ  
Зареєструйтесь, будь ласка!

7 Lenchiksun  
Шановні учасники семінару! Зверніть, будь ласка, увагу на ті питання, які ставляться у рефлексійному блоці. Дуже хотілося б почути на них відповіді)))

2 Богуш Ольга Михайлівна  
Переглянула Богуш О.М. Микільська ЗОШ

3 Бугасский УВК  
C праздником! Спасибо за методическую помощь. ( Шигирт М.Д.)

4 Світлана Володимірівна Аксьоненко Степнянська ЗОШ  
С Праздником! всем спасибо! Очень много нужного и полезного.

5 Брусенко Наталя Миколаївна, Новотроїцька ЗОШ І-ІІІ ст. №4  
Всех коллег поздравляю с праздником! С наилучшими пожеланиями. Спасибо за методическую помощь

6 Заиченко Надежда Витальевна, Волновахская ОШ 1-111 ст. №1  
Здравствуйте, пусть Святой Николай Вам помагает. Спасибо за методическую помощь.

8 Кольцова Олена Василівна  
Дорогі колеги щиро вітаю Вас зі святом Святого Миколи!

Інтерактивні методи та технології створюють особливу чуттєву атмосферу на уроці, коли можно говорити про духовність, красу, культуру, про з’язок музики з життям.
Як навчити, як створити умови для розвитку і самореалізації особистості в процесі навчання. Цього можно досягти, використовуючи інтерактивні методи на уроках музичного мистецтва, а це насамперед:
• Робота в групах,
• Рольові ігри,
• Картки з зав’даннями,
• Обговорення ситуації,
• Пластичне інтонування,
• Проведення музичних консиліумів, діалогів,
• Проведення мистецької експертизи з учнями
Всі ці інтерактивні технології, музичні ігри, імпровізації прищеплюють учням інтерес до музики та бажання брати участь у створенні чогось нового.
Методи реалізації інтерактивних технологій з досвіду роботи.
Усвідомити зміст музичних творів допомагають образотворчих завдання:
• намалювати сюжети музичних творів,
• створити фрагменти декорацій та ескізи костюмів для дійових осіб опер, балетів,
Творче завдання на основі ритму використовую с першого класу,
• ритмічні загадки впізнати пісню,
• створити ритмічний супровід до вивчених пісень,
• ритмічний канон.
Вокальні імпровізації, де діти придумують мелодію на заданий текст.
Запитання ,відповідь - це музичний діалог, музична бесіда між учителем і учнями, між парами учнів, між солістом і класом.

На уроках зацікавлюю музикою, емоційно захоплюю, призиваю їм свою любов до музики!

З повагою,

Кольцова Олена Василівна

9 Lenchiksun  
Олено Василівно! Дякую Вам за активну співучасть)))

10 Рыбинская ЗОШ Белик Н.В.  
Cпасибо за интересный и нужный материал!!!! Всех с праздником!!!!!

11 Рыбинская ОШ Белик Н.В.  
Пусть милый добрый Николай
Поднимет настроение,
Подарит счастье и покой, удачу, наслаждение!
Здоровье, мир на все года,
Успех на 100 процентов!
Пускай душа поет всегда!Счастливых Вам моментов!
С Днём Святого Николая!

12 Олександра Володимирівна  
Елена Николаевна! Я получила огромное удовольствие от семинара. Огромное Вам спасибо. С наступающими праздниками всех коллег.

1-10 11-16
Ім`я *:
Email *:
Код *:


КаленДАРь - праздник на каждый день

Наше опитування
Що ви шукаєте на сайті?
Всього відповідей: 272


Друзі сайту

Сайт методиста Газимагомедовой ОксаныСтатистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Сайти освіти

null
Copyright MyCorp © 2018
Зробити безкоштовний сайт з uCoz